rozaniec

SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ W OSTROŻANACH

logo parafia ostrozany

Informacja

UWAGA! Jeśli ktoś z zamawiających intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP w Ostrożanach nie życzy sobie publikacji treści intencji na stronie internetowej naszej parafii - to powinien zakomunikować to księdzu, u którego zamawia intencję - w przeciwnym przypadku będzie to uznane za wyrażenie zgody na publikację treści intencji w Internecie.

Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 16.09 – 22.09.2019

Intencje mszalne w Parafii

Narodzenia NMP Ostrożanach

16.09 – 22.09.2019

Poniedziałek 16.09.2019 – Wspomnienie św. męczenników                      Korneliusza i Cypriana

07:00 + Romualda Klepackiego gr. 16 – of. córka Anna

07:00 + Józefa – of. rodzina

07:20 Int. ks. Stanisława – O zdrowie bł. Boże i opiekę M.B. Ostr. dla Eugeniusza i szczęście wieczne dla Hieronimy – of. rodzina

        Wtorek 17.09.2019

07:00 + Romualda Klepackiego gr. 17 – of. córka Anna

07:00 Int. ks. Stanisława – Do M.B. Ostr. o opiekę i potrzebne łaski, zdrowie dla rodz. Kalinowskich

        Środa 18.09.2019 – Święto św. Stanisława Kostki

16:30 + Irenę Zaremba 7 dz. po śm. – od ucz. pogrzebu

16:30 Int. ks. Stanisława + Amelię, Albina i zm. z rodz. Lubowickich

17:00 + Romualda Klepackiego (gr. 18) – of. córka Anna

17:00 O zdrowie dla Kelly i opiekę M.B. Ostr. – of. rodzina

Czwartek 19.09.2019

07:00 + Romualda Klepackiego (gr. 19) – of. córka Anna

07:00 + Józefę i Bolesława Kosińskich i zm. dziadków i obu stron – of. synowa

07:20 Int. ks. Stanisława + Józefa Klepackiego i zm. dziadków Kazimierę i Stanisława Kryńskich oraz Kazimierza i Reginę

Piątek 20.09.2019 – Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Taegon i towarzyszy

07:00 + Romualda Klepackiego (gr. 20) -of. córka Anna

07:00 + Antoniego Prochowicza – rodz. Klepackich

07:20 + Jadwigę Giermaz 16 r. śm. oraz śp. Bogdana

07:20 Int. ks. Stanisława – Do M.B. Ostr. o zdrowie i bł. Boże oraz potrzebne łaski i odrzucenie wszelkich lęków dla Patrycji – of. rodzice

Sobota 21.09.2019 – Święto św. Mateusza

16:30 W int. wiadomej Bogu i Maryi za Tomasza

16:30 Dz. – bł. w 18 r. Dawida o potrzebne łaski i op. M.B. Ostr. – of. rodzice i rodzeństwo

17:00 + Romualda Klepackiego (gr.21) – of. córka Anna

17:00 + Kazimierza 12 r. śm., Stanisławę i Zbigniewa – of. p. Siczek

17:00 Int. ks. Stanisława – O opiekę M.B. Ostr., łaskę zdrowia, bł. Boże dla Mateusza Skowrońskiego w 2 r. ur. – of. dziadkowie

Niedziela 22.09.2019 – 25 Niedziela zwykła

08:30 + Romualda Klepackiego (gr. 22) – of. córka Anna

08:30 + Mariusza i Halinę Klepackich – of. rodzina

08:30 + Stanisławę, Kazimierza, Józefa i Antoniego Zbudzkich – of. p. Janina Kazimierczuk

10:00 WYPOMINKOWA + zm. polecanych na kartkach wypominkowych

10:00 + Franciszka 18 r. śm., Stanisława 36 r. śm. – of. p. Halina Rybałtowska

10:00 + Franciszka Klepackiego 12 r. śm., Bronisławę i Józefa

12:00 + Mariana i Czesławę Klepackich – of. p. Henryk Klepacki

12:00 + Eugeniusza i Annę Kosińskich – of. synowa Elżbieta