rozaniec

SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ W OSTROŻANACH

logo parafia ostrozany

Informacja

UWAGA! Jeśli ktoś z zamawiających intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP w Ostrożanach nie życzy sobie publikacji treści intencji na stronie internetowej naszej parafii - to powinien zakomunikować to księdzu, u którego zamawia intencję - w przeciwnym przypadku będzie to uznane za wyrażenie zgody na publikację treści intencji w Internecie.

Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 18.03 – 24.03.2019

Intencje mszalne w Parafii

Narodzenia NMP Ostrożanach

18.03 – 24.03.2019

         Poniedziałek 18.03.2019

07:00 + Cecylię Ciupińską (gr.18) – of. syn z rodziną

07:00 + Józefa, Genowefę, Bolesława i Józefę – of. rodz. Jaszczołtów

07:20 + Za parafian o bł. boże i opiekę M.B.Ostr.

07:20 Do św. Mikołaja o bł. w rodzinie i dobytku p. Miłkowskich

         Wtorek 19.03.2019 – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP

07:00+ Cecylię Ciupińską (gr. 19) – of. syn z rodziną

07:00 Dziękczynna w dniu rocz. ur. Marioli oraz o bł. dla całej rodziny – of. p. Wanda Półtorak

07:00 Int. ks. Stanisława + rodziców Józefę i Józefa – of, córka z rodziną

07:20 + Józefę Twarowską – of. rodzina

07:20 Dz. – bł. w 18 r. ur. Kamili i bł. boże i op. M.B.Ostr. – of. rodzina

07:20 Dziękczynno – błagalna – of. rodz. Sobieskich

15:00 Przez wstawiennictwo św. Józefa w int. wszystkich mężczyzn z parafii o bł. i łaski potrzebne

         Środa 20.03.2019

15:30 + Józefa Nowaszewskiego 30 dz. po śm. – od uczestników pogrzebu

15:30 + Jadwigę Morzy 6 r. ur. – of. syn z rodziną

16:00 + Cecylię Ciupińską (gr. 20) – of. syn z rodziną

16:00 Do M.B.Ostr. o szczęśliwą operację dla Wiktorii – of. dziadkowie

16:00 Int. ks. Stanisława + Krystynę Twarowską, Marię Łopuską i Halinę Tałaszkiewicz – of. rodz. z Rybałt

         Czwartek 21.03.2019

07:00 + Cecylię Ciupińską (gr.21) – of. syn z rodziną

07:00 Do M.B.Ostr. o łaskę zdrowia, opiekę i oddalenie wszelkiego zła dla Janiny i Stanisławy oraz całej rodziny

07:20 Do św. Mikołaja o bł. w rodzinie i dobytku p. Rybałtowskich

         Piątek 22.03.2019

16:00+ Cecylię Ciupińską (gr. 22) – of. Syn z rodziną

16:00 + zm. z rodz. Żero – of. p. Kryńscy ze Smarklic

16:00 Int. ks. Stanisława + Henryka i Sabinę Zaręba i zm. z rodz. Zarębów, Moczulskich i Koczewskich

16:30 DROGA KRZYŻOWA

         Sobota 23.03.2019

15:30 Dz. – bł. w 1. r. ur. Laury o bł. boże i op. M.B.Ostr. dla niej i jej rodziców – of. dziadkowie

15:30 + Krystynę 10 r. śm. – of. brat

16:00 + Cecylię Ciupińską (gr. 23) – of. syn z rodziną

16:00 + Wojciecha Ryciuka – of. Barbara i Piotr Perkowscy

Niedziela 24.03. 2019 – 3 Niedziela Wielkiego Postu

08:30 + Cecylię Ciupińską(gr.24) – of. Syn z rodziną

08:30 + Barbarę Kosińską 28 r. śm.

10:00 + Kazimierza Bożyka 5 r. śm. – of. rodzina

10:00 O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla dziecka oraz o łaski dla Natalii i jej rodziców – of. rodz. Malinowskich

10:00 + Mariannę Olszewską 1 r. śm. – of. córka z rodziną

12:00 + Józefa Morzego z Morzów – of. chrześnica Lucyna Krawiec

12:00 + Zdzisława oraz zm. z rodz. Miłkowskich – of. rodz. Kryńskich ze Smarklic

12:00 Wiktorię i Zygmunta Kryńskich – of. p. Marian Kryński