rozaniec

SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ W OSTROŻANACH

logo parafia ostrozany

Informacja

UWAGA! Jeśli ktoś z zamawiających intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP w Ostrożanach nie życzy sobie publikacji treści intencji na stronie internetowej naszej parafii - to powinien zakomunikować to księdzu, u którego zamawia intencję - w przeciwnym przypadku będzie to uznane za wyrażenie zgody na publikację treści intencji w Internecie.

Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 15.07 – 21.07.2019

Intencje mszalne w Parafii

Narodzenia NMP Ostrożanach

15.07 – 21.07.2019

Poniedziałek 15.07.2019 – Wspomnienie św. Bonawentury

07:00 + Zdzisława, Stanisławę i Henryka (Msza św. nr. 15) – of. p. Maria Lubowicka

07:00 Do M.B. Ostr. o szczęśliwe rozwiązanie oraz bł. Boże i op. dla dziecka

07:00 Int. Ks. Stanisława – Do M.B. Ostr. w int dziękczynnej za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, bł. Boże dla całej rodziny Wilgatków

07:20 + Kazimierza Łopuskiego 10 r. śm. – of. p. Henryk Łopuski

07:20 + Zenona Łopuskiego 7 r. śm. – of. p. Henryk Łopuski

07:20 + Annę Koc 30 dz. po śm. – od uczestników pogrzebu

        Wtorek 16.07.2019– Wspomnienie NMP z Góry Karmel

07:00 + Zdzisława, Stanisławę i Henryka (Msza św. nr. 16) – of. p. Maria Lubowicka

07:00 Int. ks. Stanisława -Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia i opiekę oraz oddalenie wszelkiego zła dla Janiny i Stanisławy oraz całej rodziny

        Środa 17.07.2019

16:30 Dz. – bł. w dniu urodzin Mariusza o bł. dla całej rodziny – of. p. Wanda Półtorak

16:30 Int. ks. Stanisława – Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych z rodz. Łopuskich i Niewiarowskich – of. p. Hieronima Łopuska

17:00 + Zdzisława, Stanisławę i Henryka (Msza św. nr. 17) – of. p. Maria Lubowicka

17:00 + Marcina 29 r. śm.

Czwartek 18.07.2019

07:00 + Zdzisława, Stanisławę i Henryka (Msza św. nr. 18) – of. p. Maria Lubowicka

07:00 Int. ks. Stanisława + Tadeusza Jaszczołta 30 dz. po śm. – od ucz. pogrzebu

        Piątek 19.07.2019

07:00 + Zdzisława, Stanisławę i Henryka (Msza św. nr. 19) – of. p. Maria Lubowicka

07:00 Ks. Stanisław – Do M.B. Ostr. o łaskę uzdrowienia dla Zosi oraz o opiekę nad nią i całą rodziną

Sobota 20.07.2019

07:00 + Zdzisława, Stanisławę i Henryka (Msza św. nr. 20) – of. p. Maria Lubowicka

07:00 + Jacka i Katarzynę, Czesława – of. p. Twarowski

07:20 Int. ks. Stanisława + Amelię Czarkowską

17:00 ŚLUB – Zaremba i Gawronek

Niedziela 21.07.2019 – 16 Niedziela zwykła

08:30 + Zdzisława, Stanisławę i Henryka (Msza św. nr. 21) – of. p. Maria Lubowicka

08:30 + Franciszka, Przemysława i zm. z rodz. Lubowickich

10:00 + Kazimierza Niewiarowskiego – of. żona

10:00 WYPOMINKOWA – za zmarłych polecanych na kartkach wypominkowych

12:00 Dz. – bł. w 1 r. ślubu p. Iwony i Tomasza Cholewów – of. rodzice

12:00 + Grzegorza i Czesława – of. rodzina