rozaniec

SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ W OSTROŻANACH

logo parafia ostrozany

Droga Krzyżowa ulicami Ostrożan

W piątek 27 marca parafianie ostrożańscy jak co roku wybrali się na drogę krzyżową ulicami Ostrożan. Rozważania do tego nabożeństwa przygotowali przedstawiciele poszczególnych wsi. Ich mieszkańcy mogli wziąć krzyż na swe ramiona i nieść go podczas poszczególnych stacji. Zdjęcia z drogi krzyżowej znajdują się w Galerii.

Wizytacja Kanoniczna Ks bp.Tadeusza Pikusa w Ostrożanach

Są takie ślady, które człowiek zostawia na tej Ziemi, a odciskają się w niebie. Tych śladów nie zatrze czas, taka jest pamięć Boga

 

Wizytacja Kanoniczna w Ostrożanach

 

W niedzielę 19 października 2014 roku parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach rozpoczęła wizytację kanoniczną. Już u progu Dnia Pańskiego grupa parafian ze Smarklic  oraz eskorta Straży Pożarnej z Klepacz i Stadnik powitała na trasie Drohiczyn –Ostrożany Jego Ekscelencje ks. Biskupa Tadeusza Pikusa. Przed świątynią w Ostrożanach z otwartymi ramionami czekał a następnie wprowadził do Kościoła kustosz tegoż Sanktuarium ks. Roman Szmurło oraz dziekan dekanatu nadbużańskiego ks. Mieczysław Onyśk.. Po powitaniu przez wiernych i sprawozdaniu ks. Proboszcza o godz. 8.30 odbyła się Eucharystia rozpoczynająca czas bliskiego obcowania parafian z Pasterzem.. Tego dnia Jego Ekscelencja Ks. Biskup Tadeusz Pikus poprzez sakrament Chrztu Świętego włączył do Kościoła dwoje nowonarodzonych dzieci Sarę i Kamilę. O godzinie 11 ks. Biskup spotkał się z grupami działającymi we wspólnocie parafii w Ostrożanach, którzy przedstawili swoje sprawozdania i wysłuchali wskazówek i rad Pasterza.

W homilii o godz. 12 Jego Ekscelencja nawiązując do czytań , w których to Bóg prezentuje nam siebie ,, Ja jestem Pan i nie ma innego…’mówił, że w życiu czasami coś lub ktoś przysłania nam Boga, ale jak głosił, Kardynał Wyszyński,, niedopuszczalne jest gdzie ,,Cezar’’ przysłania nam Boga,,’ musimy oddawać chwałę należną Bogu. Kaznodzieja szczególną uwagę zwrócił na wspólnotę jaką jest rodzina. Mówiąc szczególnie do małżonków podkreślał że potrzeba Mocy, by kochać, Mocy od Boga, bo czasem nasze serca są obojętne, puste, niezdolne do miłości, pełne gniewu, zazdrości. Podkreślił ,że dla dzieci jest potrzebna miłość rodzicielska ale niezbędna jest miłość małżeńska.,, nie zaniedbujcie swojej miłości, która jednoczy ludzi, nadaje sens życiu’’- mówił ks. Biskup

                Po południu ks. Biskup spotkał się z Apostolatem Maryjnym, który świętował swoje piętnastolecie powstania. Następnie udał się do jednej z rodzin Kościoła Domowego, by tam wesprzeć rodziny swoją obecnością i błogosławieństwem. W czasie spotkań podkreślał potrzebę formacji, wspólnego działania oraz konieczność podejmowania decyzji, która powinna być klarowna w każdej sytuacji życia. A pokładając wiarę w sprawie podejmowanej decyzji- Bóg dopomoże.

Następnego dnia nasz Pasterz spotkał się z nauczycielami, pracownikami szkół oraz uczniami. W pierwszej kolejności odwiedził Zespół Szkól Rolniczych , gdzie dyrektorem jest Jan Kobus. Następnie szkołę podstawową, gdzie dzieci przygotowały inscenizacje o świętych do grona których włączyły Jego Ekscelencję .Kolejnym punktem było spotkanie z Radą Parafialną w czasie której ks. biskup zwrócił uwagę na działalność rady ekonomicznej ale jeszcze bardziej podkreślił działanie rady duszpasterskiej.

 W dalszej kolejności przybył do świątyni, skąd wraz z ludem udał się na cmentarz grzebalny.

Na cmentarzu rozważaliśmy prawdę o śmierci oraz o tym, że Chrystus pokonał śmierć i On jest Bramą i Drogą ku Zmartwychwstaniu.

Po nawiedzeniu cmentarza grzebalnego odbyła się Eucharystia wieńcząca wizytację Pasterza w parafii. We Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Biskup Tadeusz Pikus i wygłosił homilię, w której przestrzegał przed zbytnim uganianiem się za bogactwem , bo jak mówi Chrystus ,, głupcze jeszcze tej nocy zaradzają  twojej głowy, komu zostanie, to coś przygotował ?a Hiob powie ,,nagi przyszedłem na świat  i nagi odchodzę – taka jest prawda o człowieku. Ks. Biskup mówił ;,nie  wartości materialne decydują o wartości człowieka ale to kim człowiek jest. Człowiek sam nie ma wartości, bo to Bóg wlewa w nas wartość  ,,Bóg sam nas stworzył my jego własnością ‘’człowiek nie z samych uczynków będzie zbawiony a z wiary w Boga i z uczynków wypływających z niej. Dalej Jezus mówi ,, Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo Prawdzie. Przez wiarę przyjmujemy Chrystusa, bo to On jest Prawdą mówił Pasterz.

Po skończonej Eucharystii przedstawiciele parafii oraz kustosz ks. Roman podziękowali Arcypasterzowi za posługę, słowo Boże kierowane przez czas wizytacji, serdeczność , prawdziwie ojcowskie serce, a nade wszystko za Pasterskie błogosławieństwo. Ks. Biskup natomiast na zakończenie zwracając się do wiernych prosił, by modlili się za swoich Księży , by ich wspierali tak jak  Or i Aaron podtrzymywali ręce Mojżeszowi przez cały dzień, by mu ze zmęczenia nie opadły (Wyj17,8-13)tak i przez modlitwę i pomoc wierni mają wspierać swych pasterzy.

Na zakończenie pobytu  wśród nas ks. Biskup udzielił  sakramentu Namaszczenia Chorych osobom ułomnym i chorym.

Katarzyna Kryńska

 

ZDJĘCIA

Rocznica śmierci ks. Godlewskiego w Ostrożanach

W Sanktuarium Maryjnym w Ostrożanach w rocznicę śmierci księdza kapelana Mariana Godlewskiego odbędą się modlitwy w jego intencji.
W niedzielę, 21 września o godzinie 12.00 w Sanktuarium Matki Bożej zostanie odprawiona Msza Święta w pięćdziesiątą rocznicę śmierci księdza kapelana Mariana Godlewskiego. Odbędzie się również poświęcenie tablicy pamiątkowej umieszczonej na grobie ks. Godlewskiego.

Program uroczystości

11.45 - Przedstawienie rysu biograficznego ks. Mariana Godlewskiego
12.00 - Eucharystia z homilią biskupa drohiczyńskiego seniora Antoniego
Dydycza.

- Poświęcenie tablicy pamiątkowej na grobie księdza kapelana Mariana Godlewskiego na cmentarzu parafialnym w Ostrożanach

- Nadanie Ryngrafu Żołnierzy Wyklętych pośmiertnie księdzu kapelanowi Marianowi Godlewskiemu na ręce rodziny oraz apel poległych.

Do udziału w uroczystościach zaprasza ks. dr Roman Szmurło, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Ostrożanach.

27 rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej

nasz Pasterz,,Oto Matka Twoja

27 rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej 

Już od 27 lat w pierwszą niedziele lipca w Sanktuarium diecezji Drohiczyńskiej w Ostrożanach odbywają się uroczystości z racji koronacji Cudownego obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej. Tak było i 6 lipca tego roku. Jak zawsze główne uroczystości w sanktuarium poprzedzone są czterdziestogodzinnym nabożeństwem. W tym roku przewodniczył im prefekt Wyższego Seminarium w Drohiczynie, wykładowca prawa kanonicznego i wyznaniowego, notariusz Sądu Biskupiego ks. Mariusz Bartosiak.