rozaniec

SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ W OSTROŻANACH

logo parafia ostrozany

Włamanie do Sanktuarium

Włamanie do Sanktuarium

 

W nocy z 24 na 25 marca  miało miejsce włamanie do naszego kościoła. Sprawcy tego czynu ukradli zabytkową suknię z obrazu Matki Bożej(liczącą ok. 250 lat) oraz korony papieskie z głów Maryi i Jezusa. Zaginęły także niektóre wota, ofiarowane przez czcicieli Matki Ostrożańskiej.

To wydarzenie poruszyło serca wielu osób.  Powinniśmy wierzyć, że nawet taki haniebny czyn w zamyśle Bożym ma jakiś sens, który może przybliżyć nas do Nieba. Módlmy się za sprawców tej kradzieży, by poczuli skruchę, nawrócili się i zwrócili to co sobie przywłaszczyli. 

 

Matka Boża Ostrożańska

Imieniny księdza proboszcza Romana

          24 lutego br. podczas mszy o godz. 10 parafianie ostrożańscy modlili się w intencji księdza proboszcza Romana Szmurło, który 28 lutego będzie obchodził swoje imieniny. Na zakończenie  mszy przedstawiciele dzieci, młodzieży, chóru i rady parafialnej złożyli księdzu proboszczowi serdeczne życzenia imieninowe. 

 

Z okazji  imienin życzymy Ci Księże Proboszczu abyś jako duszpasterz dążył do celów i ciągle odkrywał dar i sens powołania.

„…abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał…” (J 15,16)

I abyś inne owce, które są z Jego owcami mógł przyprowadzić(por. J 10, 16).

Życzymy Ci odwagi, by stale przed ludźmi odkrywać skarb Bożych tajemnic, by strzec tego co zostało Kościołowi powierzone, abyś wobec dzisiejszego zalewu słów, dźwięków, obrazów nie pozwolił zagłuszyć w sobie Bożego głosu, a umocniony łaskami wiary i nadziei razem z wiernymi kroczył drogą ku niebu.

Życzymy by wszelkie przeciwności stojące na drodze do realizacji zamierzonych celów nigdy Cię nie zniechęciły, lecz umacniały i prowadziły do świętości, aby miłość, która jest spoiwem wszystkiego i jednoczy ludzkie serca, była ciągle Twoim udziałem, zwłaszcza w budowaniu więzi między duszpasterzem a wiernymi „a wtedy wszyscy poznają żeście moi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie”.

Życzymy Ci Księże Proboszczu by uśmiech, którym tak hojnie nas obdarzasz, ze wzajemnością pojawiał się także na twarzach twoich parafian, by życzliwość, szczerość i zaufanie ze strony wiernych towarzyszyły Twoim poczynaniom, abyś zmęczony wypełnianiem obowiązków i ciężarem odpowiedzialności zawierzył słowom Chrystusa: „przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni  i obciążeni jesteście, a Ja Was pokrzepię” (Mt 11, 28).

 

ZDJĘCIA Z WYDARZENIA

Oto Matka pocznie i porodzi Syna

„Oto Matka pocznie i porodzi Syna…”

Odpust w Ostrożanach

8 września - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, które w sanktuarium Diecezjalnym w Ostrożanach obchodzone jest uroczyście, a to z tego tytułu, iż tego dnia w tej parafii jest obchodzony Odpust. Jak co roku pielgrzymi z okolicznych parafii przybywali do Pani Ostrożańskiej w dniu Jej urodzin, by tu wypraszać przez Jej wstawiennictwo potrzebne łaski.

Uroczysta Suma Odpustowa została odprawiona o godzinie 12,której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Krzysztof Malinowski- student muzykologii na Uniwersytecie Lubelskim. Na tą uroczystość licznie przybyli kapłani z diecezji drohiczyńskiej jak i łomżyńskiej. Każdy, kto tylko chciał mógł skorzystać z Sakramentu Pokuty.

Ks. Malinowski Słowo Boże rozpoczął od słów z Pisma św. ,,Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwą o imieniem Emanuel” po czym podkreślił, jaki jest cel obecności na tej uroczystości. Bardzo obrazowo powiedział, że na urodziny nie przybywa się z,, pustymi rękami”, tak więc prezentem danym Maryi niech będzie nasze uczestnictwo, we Mszy świętej i naśladowanie Maryi na każdej płaszczyźnie życia , bo Matka pragnie, by Jej dziecko było do Niej podobne, by jego serca było na wzór serca Maryi. Lecz by to osiągnąć trzeba sięgać do Pisma św. „oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie..” Tu kaznodzieja podkreślił rolę rodziców w wychowaniu młodego pokolenia , stanowczo stwierdził, że dobra matka, to nie zawsze „ fajna matka” to nie taka, która na wszystko się godzi i pozwala, lecz taka, która stawia dziecku wymagania i kształtuje jego serce w szkole Maryi , by Ta prowadziła do Chrystusa. Po uroczystej Eucharystii odbyło się wystawienie Najświętszego sakramentu i procesja wokół świątyni, której przewodniczył dziekan z Szepietowa z diecezji łomżyńskiej ks. Antoni Bardłowski.

Czwarty zjazd Rodu Klepackich

IV Zjazd Rodu Klepackich Sanktuarium Maryjnym w Ostrożanach

      26 sierpnia w święto Matki Bożej Częstochowskiej w Sanktuarium Maryjnym w Ostrożanach już po raz czwarty zgromadził się ród Klepackich herbu Doliwa, który wywodzi się ze wsi Klepacze w powiecie siemiatyckim, województwie podlaskim, należącej do parafii Ostrożany. Przybyli tu przed tron Ostrożańskiej Pani z różnych części Polski, by podziękować za to, kim są i skąd pochodzą, gdzie są ich korzenie. O godzinie 12 uroczystą Eucharystię celebrowali księża ks. Mariusz Bartosiak, ks. Leopold Trofimiuk i ks. Stanisław Jaszczołt, który wygłosił homilie nawiązując do ewangelii ,,Panie do kogo pójdziemy…”  

      Kaznodzieja zaznaczył, iż takie zjazdy jak ten mają na celu pogłębić wiedzę na temat historii rodu, poznać korzenie oraz wszystko to, z czym wiąże się ich tożsamość. Przy tej okazji ks. Stanisław wskazał na książkę Jana Pawła II „ Pamięć i tożsamość” do powstania której inspiracją była rozmowa Jana Pawła II w Castel Gandolfo w 1993 roku z filozofami ks. Józefem Tischnerem i Krzysztofem Michalskim. Nawiązując do dzieła Ojca świętego mówił na temat ojczyzny, patriotyzmu i narodu.

Jan Paweł II pisze:

„Wyraz "ojczyzna" łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. To znaczące, że wielokrotnie mówi się też: "ojczyzna-matka". Wiemy z własnego doświadczenia, w jakim stopniu przekaz dziedzictwa duchowego dokonuje się za pośrednictwem matek. Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania - w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu.”

      „Patriotyzm zaś  oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próba dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo tez dla jego odzyskania. Świadczą o tym tak liczne mogiły żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na różnych frontach świata”.

Na pytanie, co to jest naród błogosławiony Jan Paweł II pisze:

 „Jeśli się przyjrzeć uważnie obu terminom, istnieje ścisła łączność znaczeniowa pomiędzy ojczyzną i narodem. W języku polskim - ale nie tylko - termin "naród" pochodzi od „ród", "ojczyzna" natomiast ma swoje korzenie w słowie "ojciec". Ojciec jest tym, który wraz z matką daje życie nowej istocie ludzkiej. Ze zrodzeniem przez ojca i matkę wiąże się pojęcie ojcowizny, które stanowi tło dla terminu "ojczyzna". Ojcowizna, a w dalszym ciągu ojczyzna są więc treściowo ściśle związane z rodzeniem. Również słowo "naród" z punktu widzenia etymologii jest związane z rodzeniem   Termin "naród" oznacza tę społeczność, która znajduje swoją ojczyznę w określonym miejscu świata i która wyróżnia się wśród innych własną kulturą.”

      Dalej kaznodzieja przypomniał zgromadzonym, że tutaj jest ,, nasza mała ojczyzna” tu są korzenie rodu Klepackich, należy tą historie przypominać dzieciom, należy sięgać do korzeni, bo człowiek odcięty od korzeni usycha.

      Po uroczystej Eucharystii rodziny rodu Klepackich zrobiły pamiątkowe zdjęcia przed obrazem Pani Ostrożańskiej. Końcowym punktem zjazdu był uroczysty obiad w Remizie Straży Pożarnej w Klepaczach. 

IV zjazd Rodu Klepackich

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ TUTAJ

 

25 rocznica koronacji obrazu Matki Bożej w Ostrożanach

25 rocznica koronacji obrazu Matki Bożej w Ostrożanach

 

Pierwszego lipca w sanktuarium diecezjalnym w Ostrożanach, gdzie od pięciu lat kustoszem jest ks. dr Roman Szmurło odbyły się uroczystości 25-tej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej. Już tydzień wcześniej wierni duchowo przygotowywali się na to świętowanie uczestnicząc w rekolekcjach i adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Rekolekcjom przewodniczył ks. Mirosław Łaziuk, który zwrócił szczególną uwagę na przyczyny grzechu oraz dobre wyspowiadanie się wiernych. Pośredni czas przygotowań zakończył się 24.06.2012r. nieszporami ku Najświętszym Sakramencie w trakcie których ks. Mirosław wygłosił konferencję o Chlebie z nieba, dziękując jednocześnie Panu Bogu za to, że został z nami pod postacią Chleba.

 

Zaś czas bezpośrednich przygotowań rozpoczął się w sobotę  30.06.2012 r. nieszporami ku czci Najświętszej Maryi Panny. Następnie w montażu słowno-muzycznym wystąpiła aktorka pani Halina Łabonarska. W dalszej kolejności odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy grup parafialnych. O godzinie dwudziestej odbyła się uroczysta Eucharystia sprawowana przez księży wywodzących się z tej wspólnoty: ks. Stanisław Jaszczołt, ks. Piotr Arbaszewski, księża Zbigniew i Janusz Bolewscy, ks. Andrzej Lubowicki oraz ks. Tomasz Szmurło, który swoje dziecięce  lata spędził u boku Ostrożańskiej Pani. Tego wieczoru głównym celebransem Mszy św. był ks. Zbigniew Bolewski zaś homilie wygłosił jego młodszy brat ks. Janusz, który w pierwszych słowach nawiązał do wiersza ks. J. Twardowskiego ,, O oczach Matki Bożej”

,,Na obrazie częstochowskim ma oczy brązowe. Na ostrobramskim -srebrne. W wiejskim kościele, w którym modliłem się kilkanaście lat temu miała oczy niebieskie”.

W czasie tej homilii ks. Janusz przypomniał motywy dla których wierni gromadzą się u stóp Ostrożańskiej Pani.Pierwszy to ten, że możemy tu się gromadzić ,że mamy Matkę, która sprawia, że człowiek czuje się bezpieczny, tu dochodzi do wewnętrznej równowagi, nabiera się sił do przezwyciężania problemów, zasadzek tego świata, dziękujemy, że możemy spojrzeć w zatroskane oczy Matki. Drugim motywem jest chęć oddania się Jej i zawierzenia, chęć złożenia Jej czystych naszych serc, chęć osiągnięcia szczytu świętości a żeby to osiągnąć musimy mocno wszczepić się w Chrystusa, który rozpala w nas gorliwość i miłość do swej Matki.

Wieczorne czuwanie zakończyło się apelem jasnogórskim w trakcie którego ks. Piotr Arbaszewski w imieniu całej wspólnoty dziękował Panu Bogu za dar koronacji., za to wszystko co rodziło się przez wiele lat, za kapłanów, za powołania zrodzone na tej ziemi, za wszystkie rodziny, za cierpiących, za jedność małżeństw, za wszystko co zostało uczynione przez Matkę, za ludzi którzy wnoszą sławę Matki w świecie. Następnie cała wspólnota zawierzyła się Matce Najświętszej, polecając wszystkie intencje i rozważając  trzecią tajemnicę radosną Różańca św. – Narodzenie Pana Jezusa .

W niedzielę pierwszego lipca już od godzin rannych pielgrzymi przybywali do Pani Ostrożańskiej, by oddać jej cześć. Najliczniejszą grupa była pielgrzymka z Siemiatycz licząca ponad trzysta osób, licznie przybyli również pielgrzymi z Drohiczyna, Grodziska, Śledzianowa, Ciechanowca i Perlejewa .O godzinie10 odbyło się spotkanie grupy AA  wraz opiekunami apostolstwa trzeźwości z ks. Krzysztofem Kościeleckim z Hajnówki i ks. Zbigniewem Grabowskim ze Stoczka Węgrowskiego. W trakcie spotkania swoje świadectwo  powiedział pan Leszek –członek grupy. Przed uroczystą Eucharystią dr Tomasz Jaszczołt autor książki o Ostrożanach pt.,, Ostrożan Śliczna Pani” wydanej na okoliczność 25-tej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej, przedstawił wykład o historii sanktuarium maryjnego w Ostrożanach. O godzinie dwunastej uroczystej sumie przewodniczył i homilię wygłosił ks. Biskup Stanisław Stefanek- emerytowany pasterz diecezji łomżyńskiej. W koncelebrze uczestniczyli ks. infułat Jan Sobiechowicz, wspomniani księża oraz inni kapłani. Na ołtarzu celebry nie mogło zabraknąć ks. kan. Krzysztofa Maksimiuka, który doprowadził do koronacji Obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej  przed 25-ciu laty.

W homilii ks. biskup Stefanek nawiązał do Ewangelii ze sceny Nawiedzenia św. Elżbiety. W której spotykają się dwie Matki przekazując sercami swe pozdrowienia, oraz intymną scenę spotkania Jana Chrzciciela ze Słowem Wcielonym. Ks. biskup idąc za głosem bł. Jana Pawła II mówił o godności każdego człowieka zwłaszcza tego niepełnosprawnego. Mówił też o dyskryminacji kobiet wychowujących dzieci i poświęcających się rodzinie, z niechęcią odniósł się do reklamy i przestrzegał o pokusie pogoni za nią. Nawiązując do Euro 2012 mówił o problemie alkoholowym o tym co się dzieje w tak zwanej Strefie kibica. Dziękując Panu Bogu za Matkę, ks. biskup dziękował również ludowi za wytrwałość przy Niej za cierpliwość, za tradycję i miłość ku Niej przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

W czasie uroczystych obchodów 25-tej rocznicy koronacji Obrazu Pani Ostrożańskiej śpiewy liturgiczne wykonywał chór ,, Voci Cantati” działający przy sokołowskim domu kultury wraz z chórem z Ostrożan .

Katarzyna Kryńska

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ  TUTAJ