rozaniec

SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ W OSTROŻANACH

logo parafia ostrozany

Uroczysta Eucharystia i koncert uczestników Drohiczyńskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej w Ostrożanach

Trwając w Winnicy przynosimy owoc obfity

Uroczysta Eucharystia i koncert uczestników Drohiczyńskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej w Ostrożanach

6.V.2012 roku w Ostrożańskim sanktuarium Eucharystia o godzinie 12.00 miała charakter bardzo uroczysty. Liturgię  upiększał  diecezjalny chór Warsztatów Muzyki Liturgicznej.

Eucharystii przewodniczył ks. Stanisław Jaszczołt zaś homilię wygłosił ks. Mariusz Bartosiak. Nawiązując do Ewangelii tego dnia kaznodzieja mówił ,, trwajcie we Mnie a Ja w was trwać będę….ja jestem krzewem winnym wy latoroślami,, kto trwa we mnie a ja w nim ten przynosi owoc obfity.. ”mówił o winnicy jakim jest Kościół św.<< jeśli będziemy trwali w tej winnicy, będziemy przynosili owoc obfity, natomiast jeśli odrzucimy tą winnicę, to co ona za sobą niesie, to zostanie ta latorośl, odcięta, wyrzucona i spłonie. Jeżeli chcemy żyć tym, co Boże to nie możemy się od niej odcinać i żyć własnym życiem .Coraz częściej słyszymy stwierdzenie, że wierzę w Boga ale nie w Kościół, a św. Cyprian mówi,, nie możesz mieć Boga za Ojca jeśli nie masz Kościoła za Matkę. Zaś św. Augustyn mówi: W jakiej mierze ktoś kocha Kościół Chrystusa w takiej ma Ducha świętego. Kościół to wspólnota ludu Bożego, która wzrasta w Kościele i która chce się ubogacać DARAMI KTÓRE SĄ W KOŚCIELE, i która chce być w swoim życiu Bogu wierna. Mamy tak wszczepić się w winnice Kościoła, aby jak najwięcej czerpać, aby jak najwięcej czerpać dla naszego życia, abyśmy w godny sposób mogli przeżywać przynależność do Kościoła Bożego. Nie możemy być interesantami, którzy przychodzą zaspokoić swoje potrzeby, skorzystać z usługi. Mamy z miłością włączać się w życie Kościoła i żyć nim, mam być wszczepiony tak na serio w tą Winnicę i mam wydać owoce. Ksiądz Mariusz zadawał też pytanie jaka jest moja odpowiedzialność za Kościół, czy, jestem przykładnym chrześcijaninem, czy potrafię tej Winnicy strzec, bronić i pielęgnować , czy swoim przykładem przyciągam innych do Kościoła ? Czy Kościół to dla mnie Matka? Mamy być mocni i silni Kościołem, aby stawał się coraz piękniejszy, coraz silniejszy, ale przede wszystkim, by stawał się znakiem zbawienia znakiem drogi, która prowadzi ku prawdzie jaką jest Jezus Chrystus.

Po Eucharystii uczestnicy Drohiczyńskich Warsztatów Muzycznych dali koncert pieśni Maryjnych. Uczestniczyło w nim ok35 osób ale to tylko niespełna połowa chóru. Na zakończenie kustosz sanktuarium w Ostrożanach ks. Roman Szmurło podziękował młodzieży i życzył wiele darów Ducha św. w egzaminach , które czekały przed nimi, czy to sesje czy matury. Wierni parafii Ostrożany również z wielka radością wysłuchali przygotowanych utworów i są wdzięczni Panu Bogu za to, iż gromadzi młodzież w swojej Winnicy , by ta wydawała w swym życiu owoc obfity.

Katarzyna Kryńska

 

Więcej zdjęć TUTAJ

 

Drohiczyńscy alumni u stóp Pani Ostrożańskiej

Drohiczyńscy alumni u stóp Pani Ostrożańskiej

 

Drugiego maja w przeddzień święta Matki Bożej Królowej Polski w tygodniu modlitw o powołania zakonne i kapłańskie 25-cio osobowa grupa alumnów WSD w Drohiczynie pielgrzymowała do stóp Pani Ostrożańskiej, by tu oddać Jej pokłon i prosić Jezusa za Jej wstawiennictwem, o potrzebne łaski na drodze powołania do kapłaństwa, dziękując jednocześnie za dar kapłaństwa. Na czele pielgrzymki szedł ojciec duchowny ks. Jarosław Przeździecki i ks. prof. Zenon Czumaj. Do grupy pątników na Eucharystie dołączyli też inni księża, którzy w liczbie ośmiu osób koncelebrowali Mszę świętą a byli to ks. prał. Henryk Nowak, ks. prał. Bogusz Jan, ks. prał. prof. rektor WSD w Drohiczynie Tadeusz Syczewski, oraz miejscowi kapłani, ks. Mariusz Bartosiak, ks. Stanisław Jaszczołt oraz kustosz sanktuarium ks. Roman Szmurło, który na wstępnie bardzo gorąco powitał przybyłych gości.

Homilie wygłosił ks. kan. Jarosław. który na wstępie sięgnął do testamentu błogosławionego Jana Pawła II ,, Zamach na moje życie z 13.V.1981(…)Tym głębiej czuję, że znajduję się całkowicie w Bożych Rękach - i pozostaję nadal do dyspozycji mojego Pana, powierzając się Mu w Jego Niepokalanej Matce (Totus Tuus).”

Za błogosławionym papieżem chcemy powtarzać Totus Tuus oraz za sługą Bożym kardynałem Augustem Hlondem ,,Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję” – mówił ks. Przeździecki. Stwierdził również fakt:,, to że Maryja stoi na drodze powołania jest wyrazem naszej wiary”.

Na zakończenie Mszy św. dziekan alumnów Żandarmski Artur przekazał na ręce ks. Romana Szmurło bieliznę kielichową z motywem maryjnym jednocześnie dziękując Matce, która wszystko rozumie, która obdarza dobrem, która jest z nami w każdy czas. Prosił o modlitwę za kapłanów, by byli zawsze na wzór Jezusa Chrystusa.

Po wieczornej adoracji i uczcie duchowej wszyscy posilili się w centrum duszpastersko-pielgrzymkowym przy parafii w Ostrożanach.

Katarzyna Kryńska

 

Więcej zdjęć TUTAJ

Rekolekcje wielkopostne połączone z peregrynacja relikwii błogosławionego Jana Pawła II

„Kościół moim domem”
Rekolekcje wielkopostne połączone z peregrynacja relikwii błogosławionego Jana Pawła II w Ostrożanach


      W dniu 25marca w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne , którym w tym roku towarzyszył błogosławiony Jan Paweł II , którego kropla krwi na materiale umieszczona została w relikwiarzu. Sam relikwiarz zaś przypominał ekumeniczny krzyż ,  stojący na placu celebry podczas pielgrzymki Ojca Świętego do Drohiczyna w 1999roku.
Tegoroczne  rekolekcje poprowadził  ks. Jarosław Przeździecki- ojciec duchowny wyższego Seminarium w Drohiczynie i wykładowca tegoż seminarium.
Pierwszego dnia rekolekcji wierni zgromadzili się w świątyni po raz drugi tego dnia, z pieśnią barki na ustach, by o godzinie 19 powitać relikwie Ojca Świętego Jana Pawła II , po czym rekolekcjonista przypomniał znaczenie relikwii. Następnie kustosz sanktuarium w Ostrożanach ks. dr Roman Szmurło przedstawił krótki życiorys błogosławionego. W dalszej części uroczystości zostały odśpiewane Gorzkie Żale w trakcie których ks. Jarosław wygłosił kazanie pasyjne przypominając krzyż cierpienia Ojca świętego Jana Pawła II. Wieczorne uroczystości w parafii w Ostrożanach zakończyły się apelem jasnogórskim.
      Całe tegoroczne rekolekcje oparte były na życiu błogosławionego Jana Pawła II. Pierwsze zdanie które zostało wygłoszone w rekolekcje pochodzi z testamentu błogosławionego Jana Pawła II z1980 roku ,, że z możliwością śmierci każdy zawsze musi się liczyć…”w homilii Ks. Przeździecki mówił o grzechu. O tym, iż tragedią jest utracić poczucie grzechu, na co składa się: życie poza Bogiem, brak poczucia winy, rozpad małżeństw…Kaznodzieja przypominał że ojciec św. był Tym, który budził sumienia. Tu wspomniał o jego książce ,,Wstańcie, chodźmy!”
       Drugi dzień rekolekcji poświęcony był uroczystościom Zwiastowania Najświętszej Maryi  Panny, jak też świętowano Dzień świętości życia, który został ustanowiony, jako odpowiedz na apel encykliki Jana Pawła II ,,Evangelium  vitae” W tym dniu kaznodzieja zachęcał, by przyłączyć się do adopcji duchowej dziecka poczętego.
      Ostatni zaś dzień rekolekcji upłynął pod hasłem rodziny. Tego dnia przyświecały słowa Ojca Świętego Jana Pawła II,, rodzino co mówisz sama o sobie..” Małżonkowie uczestniczący w rekolekcjach odnowili przyrzeczenia małżeńskie.  Rekolekcje wielkopostne w sanktuarium diecezjalnym w Ostrożanach przygotowały lud wierny do owocnego przeżywania Świętego Triduum Paschalnego.
Na zakończenie była możliwość ucałowania relikwii błogosławionego Ojca świętego Jana Pawła II.


Kryńska Katarzyna

Rekolekcje wielkopostne połączone z peregrynacja relikwii błogosławionego Jana Pawła II

Więcej zdjęć TUTAJ

Imieniny ks. proboszcza Romana Szmurło

Imieniny ks. proboszcza Romana Szmurło


 Dnia 26 lutego swoje imieniny w gronie parafian świętował ks. Roman Szmurło kustosz naszego sanktuarium.


Księdzu Romanowi życzymy obfitych łask Bożych, opieki Pani Ostrożańskiej, niech Bóg Go  strzeże, niech rozpromieni nad Nim swoje oblicze  i obdarzy pokojem.

 

 

Imieniny ks. proboszcza Romana Szmurło  Imieniny ks. proboszcza Romana Szmurło  Imieniny ks. proboszcza Romana Szmurło  Imieniny ks. proboszcza Romana Szmurło  Imieniny ks. proboszcza Romana Szmurło  Imieniny ks. proboszcza Romana Szmurło  Imieniny ks. proboszcza Romana Szmurło  Imieniny ks. proboszcza Romana Szmurło